Triệu chứng: 

Không quen đi xe hơi, tàu, thuyền,… Sợ say xe, say sóng. Cảm giác khó chịu cho chính mình và người bên cạnh

Chữa trị:

Hãy đem theo một ít gạo tẻ, trước khi lên xe, tàu, thuyền, nhai một ít gạo, ngậm trong miệng sẽ không bị say nữa

(Kinh nghiệm dân gian)