Triệu chứng: 

Sinh con ra, thấy trẻ đỏ hỏn, không có da.

Cách chữa:

Lấy gạo tẻ giã thật mịn, rắc khắp mình trẻ, da sẽ sinh ra

(Tạp chứng bí phương)