• Triệu chứng: 

Chân bị sưng phù, khi ấn ngón tay, thịt lõm hẳn xuống.

  • Cách chữa trị:

Lấy 1 năm gạo tẻ (1/2 bát gạo) nấu với một bó rau sam, ăn cả bã lẫn nước. Chân sẽ xẹp dần

(Cổ phương hiệu dụng)