Thẻ: nhung huou may man

Biểu tượng của lộc phát may mắn

Biểu tượng của lộc phát may mắn

Nhung hươu là một biểu tượng về sự may mắn, phát tài – phát lộc và sức khỏe sinh động nhất. Không chỉ vì tính lịch sử lâu đời của món quà thiên nhiên này mà còn là giá trị khoa học, y học truyền thống lẫn hiện đại.