Thẻ: nhung huou gia tot nhat

Biểu tượng của lộc phát may mắn

Biểu tượng của lộc phát may mắn

Nhung hươu là một biểu tượng về sự may mắn, phát tài – phát lộc và sức khỏe sinh động nhất. Không chỉ vì tính lịch sử lâu đời của món quà thiên nhiên này mà còn là giá trị khoa học, y học truyền thống lẫn hiện đại.