Thẻ: mua pin de o dau tot nhat

Vị thuốc cà dê-pín dê Nghệ An

Vị thuốc cà dê-pín dê Nghệ An

Chúng tôi đã thử và ngâm cà phần da bìu dê sau khi vệ sinh sạch sẽ thấy cũng không có vấn đề, quý vị có thể tùy chọn. Ngoài ra khi ngâm cùng cùng cà dê cũng cần lưu ý các vị thuốc sẽ hòa trộn cùng nhau với các axit amin tạo thành vị thuốc.