Thẻ: hat duoi uoi

Hạt Đười Ươi Bay

Hạt Đười Ươi Bay

Sở dĩ người ta đặt cho cái tên Đười Ươi Bay là vì khi trái này khi chín, tự rụng xuống và bay trong gió nên người ta gọi là hạt đười ươi bay, người dân chỉ cần đi xung quanh gốc cây ươi hoặc khu vực gần đó để thu hoạch.