Thẻ: hat bo bo chua benh

Hạt bo bo chữa bệnh

Hạt bo bo chữa bệnh

Cây bo bo là một loại nông sản của Việt Nam, người ta thường nhắc đến bo bo như một sản phẩm nông nghiệp, một sản phẩm của thời kỳ bao cấp, nhưng bài viết này sẽ cung cấp một cách nhìn khác của hạt bo bo – làm thuốc…