Thẻ: dia diem ban ruou pin de

Vị thuốc Pín dê Nam Định

Vị thuốc Pín dê Nam Định

Chuẩn bị rượu ngâm ngon khoảng 50 độ với 5 lít cùng với 2 với 3 cà dê, cà dê được vệ sinh sạch sẽ và rửa rượu gừng, một số cách hướng dẫn là nên bóc lớp da chỉ lấy cà dê thôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã thử và ngâm cà phần da bìu dê sau khi vệ sinh sạch sẽ thấy cũng không có vấn đề, quý vị có thể tùy chọn.